Search
Close this search box.

Πώς χαιρετούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

Χρήσιμο για εκπαιδευτικούς:

Στο τέλος του κειμένου θα βρείτε συνδέσμους για πρόσβαση στα 

φύλλα εργασίας

Οι χαιρετισμοί είναι ένα στοιχείο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που γίνεται παρουσία άλλων ανθρώπων. Βοηθά στην απόδειξη της παρουσίας κάποιου, όπως εκφράζεται πριν από την έναρξη μιας συνομιλίας.

Αυτό το καθιστά ένα εξαιρετικό εργαλείο στην προσπάθειά του να παρουσιαστεί και να δείξει την προθυμία για να αλληλεπιδράσει με άλλους ανθρώπους.

Επομένως ο χαιρετισμός αποτελεί, ενθάρρυνση και διατήρηση κοινωνικών σχέσεων. Η δράση του χαιρετισμού κάποιου προέρχεται από το φυσικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό ότι θέλει να ανήκει και να αναγνωριστεί.

Οι χαιρετισμοί περιλαμβάνουν γενικά έναν λεκτικό χαιρετισμό που συνοδεύεται από μια χειρονομία.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους χαιρετισμούς και τις χειρονομίες του είναι:

•             Η ηλικία,

•             Το φύλο, σε κάποιους πολιτισμούς

•             Οι σχέσεις οικειότητας

•             Το πολιτιστικό υπόβαθρο

Οι χαιρετισμοί μέσα στην ίδια κοινότητα ανθρώπων δείχνουν την ικανότητα να ακολουθούν τα κοινωνικά έθιμα αυτής της κοινότητας, αποδεικνύοντας ότι το άτομο ανήκει πράγματι σε αυτήν την κοινότητα. Αυτοί οι χαιρετισμοί θα εξαρτηθούν από τις δικές τους φιλοσοφίες, περιβάλλοντα και την πολιτική του πού έμαθαν ή απέκτησαν τον πολιτισμό.

Η γλώσσα που ομιλείται, επομένως, αντικατοπτρίζει όλα αυτά. Οι γλώσσες τους θα περιέχουν φυσικά σχετικές λέξεις και φράσεις έκφρασης. Για παράδειγμα, ορισμένες γλώσσες έχουν περισσότερες λέξεις ευγένειας και χαιρετισμού από άλλες, οι οποίες δεν έχουν άμεσες μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι χαιρετισμοί, και συνεπώς οι συνοδευτικές χειρονομίες, συνδέονται με τη γλώσσα και τον πολιτισμό.

Ο τρόπος χαιρετισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον πολιτισμό, την περίσταση και τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Επίσης, σε ορισμένες κουλτούρες, όπως στην Ιαπωνία, η ευγένεια και ο τρόπος χαιρετισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία και υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τον τρόπο που πρέπει να γίνεται αυτό.

Στον δυτικό κόσμο γνωρίζουμε μερικούς  τρόπους να χαιρετήσουμε ο ένας τον άλλο όταν συναντιόμαστε. Μπορεί να πρόκειται για μια ζεστή αγκαλιά όταν βρισκόμαστε με φίλους ή αγαπημένους συγγενείς, είτε ακόμη για μια απλή -θερμή κατά προτίμηση- χειραψία όταν συναντάμε επαγγελματικούς συνεργάτες ή ακόμα και ξένους.

Επίσης, πολλές χώρες έχουν παραδοσιακούς τρόπους χαιρετισμού που μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους επίσημους ή καθημερινούς. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει τον τρόπο χαιρετισμού, με τον κόσμο να ανταλλάσσει ψηφιακούς χαιρετισμούς μέσω μηνυμάτων κειμένου, email, και κοινωνικών μέσων.

Ανακαλύπτοντας τους τρόπους χαιρετισμού σε διάφορες χώρες, μπορούμε να εκδηλώσουμε σεβασμό και ανοχή προς τους ανθρώπους από διάφορες πολιτισμικές προσβάσεις και να δημιουργήσουμε θετικές σχέσεις.

Τα παραπάνω όμως δεν είναι καθόλου δεδομένα σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου οι παραδόσεις των λαών επιβάλουν κάποιες ξεχωριστές χειρονομίες ή ακόμα και τελετουργικά κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ ανθρώπων.

Άλλες πηγές προτείνουν ανασηκωμένα φρύδια, χαμόγελο, υπόκλιση, παλαμάκια, χέρι πάνω από την καρδιά, χέρι στην καρδιά, χαιρετισμό στη νοηματική γλώσσα ή το σύμβολο σάκα.

Οι τρόποι χαιρετισμού διαφέρουν σημαντικά σε διάφορες χώρες και κουλτούρες.

Στο βίντεο “Πώς χαιρετούν οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο” ανακαλύπτουμε μερικούς από τους ξεχωριστούς τρόπους χαιρετισμού που χρησιμοποιούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου:

Από την Ιαπωνία, που μεταφέρει ευγνωμοσύνη και σεβασμό, στον αρχαίο χαιρετισμό “Namaste” της Ινδίας που αποτελεί τιμή στο θεϊκό μέσα σε όλους μας, συναντάμε μέσω των χαιρετισμών την πολυμορφία και τον πλούτο της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Με αφορμή τους τρόπους χαιρετισμού των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, προσεγγίζουμε την έννοια της διαπολιτισμικότητας, της ανάδειξης και της προστασίας της, ως βασική αρχή στη διαπαιδαγώγιση των παιδιών.

Στο σχολικό περιβάλλον τα παιδιά πρέπει να προετοιμάζονται για να συμμετέχουν και να δημιουργήσουν σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

Στην εκπαίδευσή τους είναι σημαντική η πνευματική διεύρυνση και ενδυνάμωση, με στόχο την καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και την ανάπτυξη της συλλογικότητας.

Το σχολείο οφείλει να είναι φορέας ευαισθητοποίησης των παιδιών σε θέματα διαφορετικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το video «Πώς χαιρετούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο» που εντάσσεται στην κατηγορία “ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ”, σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει αφορμή για παρέμβαση στο θέμα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο πληροφοριακό υλικό και ως αφόρμηση σε σχέδια εργασίας που αφορούν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αλλά και άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως πχ. στη Γλώσσα, Εικαστικά, Γεωγραφία, Μελέτη ΠεριβάλλοντοςΚοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Πιο συγκεκριμένα το video μπορεί ν’ αξιοποιηθεί:

  1. Ως μέρος διαθεματικών projects Δημοτικού με θέμα τη διαφορετικότητα.
  2. Ως ενισχυτικό υλικό σε γνωστικά αντικείμενα αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Πχ. Γλώσσα, Γεωγραφία,ΕικαστικάΚοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
  3. Στη θεματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων:Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη.

Υποθεματική: Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα

Οι Δραστηριότητες που ακολουθούν στα φύλλα εργασίας έχουν στόχο τα παιδιά:

  • Να κατανοήσουν τους ρόλους των ατόμων στις διάφορες ομάδες και θεσμούς και την αλληλεπίδραση ατόμου– ομάδας.
  • Να αποδέχονται την ετερότητα και να εκτιμούν την αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης.
  • Να επιθυμούν την ενεργό συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων.
  • Να αντιληφθούν ότι η πολυπολιτισμικότητα επηρεάζει την κοινωνία μας και ότι η αναγνώριση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν προϋπόθεση για την αρμονική συμβίωση.
  • Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και την ενσυναίσθηση.
  • Να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούντις κοινές ανάγκες των ανθρώπων ως βασικό συστατικό επικοινωνίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας ΕΔΩ

Κάνετε εγγραφή στο Youtube κανάλι μας και πατήστε το “καμπανάκι” για να ειδοποιείστε για τα νέα μας βίντεο.

Name : Kelly Paulino

Designation : Math Teacher

Experience : 7 years

Email : hello@yourdomain

Pellentesque elit eget gravida cum. Sagittis vitae et leo duis ut diam. Ultricies integer quis auctor elit sed vulputate. Ut morbi tincidunt augue interdum. Fusce ut placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet. Nulla facilisi nullam vehicula ipsum a arcu cursus vitae. Dictumst vestibulum rhoncus est.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitrem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do