Search
Close this search box.

Τα 7 μεγαλύτερα δάση του κόσμου

Χρήσιμο για εκπαιδευτικούς:

Στο τέλος του κειμένου θα βρείτε συνδέσμους για πρόσβαση στα 

φύλλα εργασίας

Τα δάση: Ο θησαυρός του πλανήτη μας

Τα δάση αποτελούν τους φυσικούς πνεύμονες της Γης, πλούσιους σε ζωή και εκπληκτική ομορφιά. Από τις παγωμένες βόρειες τάιγκας μέχρι τις υγρές τροπικές ζούγκλες, τα δάση καλύπτουν τον πλανήτη μας με μια ποικιλία και πλούτο που σπάνια συναντάται αλλού στη φύση.

Η αξία των δασών είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Πέρα από την εκπληκτική ομορφιά τους, αποτελούν ουσιαστικό μέρος του οικοσυστήματος της Γης, παρέχοντας πλούσια βιοποικιλότητα και οικολογικές υπηρεσίες που επιτρέπουν τη ζωή σε εκατομμύρια είδη φυτών και ζώων.

Εκτός από τη βιολογική τους ποικιλία, τα δάση έχουν και τεράστια οικονομική σημασία. Παρέχουν πόρους όπως ξύλο, φάρμακα, τροφή και καύσιμα, που υποστηρίζουν τις οικονομίες πολλών χωρών παγκοσμίως.

Επιπλέον, οι δασικοί χώροι αποτελούν προορισμούς αναψυχής και τουρισμού, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, η σημασία των δασών δεν περιορίζεται μόνο σε βιολογικά και οικονομικά οφέλη. Αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στη ρύθμιση του κλίματος, απορροφώντας διοξείδιο του άνθρακα και εκπέμποντας οξυγόνο, ενώ βοηθούν στην πρόληψη της εδαφικής διάβρωσης.

Συνεπώς, τα δάση αποτελούν ζωτικής σημασίας πόρο για την ανθρωπότητα και για την υγεία του πλανήτη μας συνολικά.

Το ταξίδι που κάνουμε μαζί στα 7 μεγαλύτερα δάση του πλανήτη μας έχει στόχο του να μας υπενθυμίζει το γεγονός πως το περιβάλλον ανήκει σε όλους μας και η προστασία του αποτελεί χρέος όλων μας.

 1. Αναγνώριση και Κατανόηση της Σημασίας των Δασών: Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν και κατανοούν τον ρόλο των δασών στην παγκόσμια οικολογία, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
 2. Ανάπτυξη Συναισθηματικής Συνδεσης με τη Φύση: Οι μαθητές/τριες αναπτύσουν σεβασμό, αγάπη και φροντίδα για τα δάση και τη φύση γενικότερα.
 3. Ανάπτυξη Βασικών Γνώσεων: Οι μαθητές/τριες αναζητούν τα βασικά στοιχεία σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των δασών, καθώς και τα διάφορα είδη δέντρων και φυτών που απαντώνται σε αυτά.
 4. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Παρατήρησης και Εξερεύνησης: Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν δεξιότητες στην παρατήρηση και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος τους, συμπεριλαμβανομένης της φύσης και των δασών.
 5. Προώθηση της Αειφορίας: Οι μαθητές/τριες κατανοούν τη σημασία της αειφορίας και της βιώσιμης χρήσης των δασών για τις μελλοντικές γενιές.
 6. Ενθάρρυνση της Δράσης: Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν δράση για τη διατήρηση και προστασία των δασών, όπως η συμμετοχή σε περιβαλλοντικές εκστρατείες και δραστηριότητες ανακύκλωσης.

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η εκπαίδευση για τα δάση μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα γνωστικά αντικείμενα, κυρίως στους τομείς των φυσικών επιστημών, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση για τα δάση μπορεί να ενταχθεί στα εξής αντικείμενα:

 1. Φυσικές Επιστήμες: Η δομή και η λειτουργία των δασών μπορούν να μελετηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος των φυσικών επιστημών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μελέτη των φυτών, της οικολογίας, του κύκλου ζωής και της βιοποικιλότητας που σχετίζεται με τα δάση.
 2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση για τα δάση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που προωθεί την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας και συνείδησης στους μαθητές.
 3. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μελετώντας τα δάση και τη σημασία τους για διάφορους πολιτισμούς και κοινότητες παγκοσμίως, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν διαπολιτισμική κατανόηση και σεβασμό.
 4. Γλώσσα: Τα δάση μπορούν να αποτελέσουν θέμα για γραπτή και προφορική έκφραση, διαβάζοντας και γράφοντας δοκίμια, ποιήματα ή ιστορίες που σχετίζονται με τη φύση και τα δάση.

 1. Εικαστικές Δραστηριότητες: Ζωγραφική ή κατασκευή με υλικά από τη φύση (όπως φύλλα, κλαδιά) για να απεικονίσουν τα δάση σε διάφορες περιοχές του κόσμου.
 2. Κατασκευή Μινιατούρων Δασών: Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα υλικά (π.χ. χαρτί, πηλό, ξύλα) για να δημιουργήσουν μινιατούρες των δασών του κόσμου, με έμφαση στα χαρακτηριστικά τους.
 3. Γραπτές Εργασίες: Οι μαθητές μπορούν να γράψουν δοκίμια ή συνομιλίες σχετικά με τα μεγαλύτερα δάση του κόσμου, περιγράφοντας τη φύση, τα οικοσυστήματα και τα ζώα που τα κατοικούν.
 4. Έρευνα και Παρουσίαση: Οι μαθητές μπορούν να διεξάγουν έρευνα σχετικά με διάφορα μεγάλα δάση του κόσμου και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους σε μια τάξη.
 5. Δραματικές Δραστηριότητες: Διασκεδαστικές δραματικές δραστηριότητες όπου οι μαθητές μπορούν να υποδυθούν διάφορους ρόλους που σχετίζονται με τα δάση (όπως δασοφύλακες, ερευνητές, ζώα του δάσους) και να δημιουργήσουν ιστορίες ή παραστάσεις.
 6. Εκδρομές στη Φύση: Οργάνωση εκδρομών σε τοπικά πάρκα ή φυσικά δάση για να εξερευνήσουν απευθείας το περιβάλλον και να παρατηρήσουν τα διάφορα οικοσυστήματα.

Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και να τους εμπνεύσουν να εξερευνήσουν περισσότερο τον κόσμο των δασών.

Το video « Τα μεγαλύτερα δάση του κόσμου» εντάσσεται στην κατηγορία “ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ”.

Μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο πληροφοριακό υλικό και ως αφόρμηση σε σχέδια εργασίας που αφορούν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αλλά και άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως πχ. στη Γεωγραφία Ε΄ και Στ’ Δημοτικού-Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄, Δ΄ Δημοτικού, Γλώσσα, Εικαστικά, Πληροφορική

Οι δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και αντικατοπτρίζουν την οπτική των δημιουργών. Είναι προσαρμοσμένες στο γνωστικό επίπεδο μαθητών/τριών όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου. Ακόμη προσφέρουν δυνατότητες διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Πιο συγκεκριμένα το υλικό, video και δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας,μπορούν ν’ αξιοποιηθούν:

1.  Ως αυτόνομο υλικό για την την παγκόσμια ημέρα δασών, 21 Μαρτίου, 2 Φεβρουαρίου παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας.

2. Ως μέρος διαθεματικών projects Δημοτικού με θέμα τα οικοσυστήματα, την βιοποικιλότητα, και την προστασία τους.

3.Ως ενισχυτικό υλικό σε γνωστικά αντικείμενα αναλυτικού προγράμματος σπουδών Πχ. Γλώσσα, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος,Πληροφορική, Εικαστικά.

4,  Στη θεματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια Φυσική κληρονομιά

Λέξεις κλειδιά: τεχνολογία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη, παγκόσμια κληρονομιά, δάσος

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας  ΕΔΩ

Κάνετε εγγραφή στο Youtube κανάλι μας και πατήστε το “καμπανάκι” για να ειδοποιείστε για τα νέα μας βίντεο.

Name : Kelly Paulino

Designation : Math Teacher

Experience : 7 years

Email : hello@yourdomain

Pellentesque elit eget gravida cum. Sagittis vitae et leo duis ut diam. Ultricies integer quis auctor elit sed vulputate. Ut morbi tincidunt augue interdum. Fusce ut placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet. Nulla facilisi nullam vehicula ipsum a arcu cursus vitae. Dictumst vestibulum rhoncus est.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitrem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do